W NASZEJ SZKOLE
 
  STRONA STARTOWA
  ROK 2017-2018
  PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW
  PLAN LEKCJI
  GODZINY ZAJĘĆ I PRZERW
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  WYWIADÓWKI I DYŻURY
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  RADY PEDAGOGICZNE
  PATRON SZKOŁY
  HYMN SZKOŁY
  PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
  KLASY - WYCHOWAWCY
  GABINET PEDAGOGA-LOGOPEDY
  GABINET PSYCHOLOGA
  GABINET PIELĘGNIARKI
  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA 2017-2018
  PRZETARG NA DOSTAWĘ ART. SPOŻ. DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
  PRZETARG-INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
  PRZETARG-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
  STOŁÓWKA
  SPORT W SZKOLE
  ŚWIETLICA
  BIBLIOTEKA
  RADA RODZICÓW
  LEGENDA BIAŁOŚLIWSKA
  PRZYDATNE LINKI
  UBEZPIECZENIA NA ROK 2017-2018
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
  800-LECIE BIAŁOŚLIWIA
  ARCHIWUM 2016-2017
  ARCHIWUM 2015-2016
  ARCHIWUM 2014-2015
  ARCHIWUM 2013-2014
  ARCHIWUM 2012-2013
  ARCHIWUM 2011-2012
  ARCHIWUM 2010-2011
  ARCHIWUM 2009-2010
  SAMORZĄD
  PROMOCJA ZDROWIA
  Licznik
  GALERIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Białośliwie, dnia 25 września 2017 r.

SPB.260.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) – zwaną dalej PZP, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie
w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”

1.Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

Jako najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia wybrano ofertę nr 11 złożoną przez Damis-Pol Michał Stachowiak, ul. Kościuszki 20, 89-340 Białośliwie. Cena oferty brutto – 23 936,10 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia wybrano ofertę nr 10 złożoną przez „CHRUPEK” PPHU F.P.T. Miedzińscy sp. j. ul. Zamkowa 26, 77-400 Złotów. Cena oferty brutto – 1 096,00 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia wybrano ofertę nr 14 złożoną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, ul. Kościuszki 105, 64-700 Czarnków. Cena oferty brutto – 5 649,60 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia wybrano ofertę nr 3 złożoną przez P.H. „EUROHURT” Jan Wojtyniak, ul. Słowackiego 15, 64-800 Chodzież. Cena oferty brutto – 9 908,20 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część V zamówienia wybrano ofertę nr 4 złożoną przez HURT-DETAL ZBYCH Zbigniew Gapiński, ul. Podgórna 4, 89-340 Białośliwie. Cena oferty brutto – 9 131,00 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VI zamówienia wybrano ofertę nr 8 złożoną przez SADOWNICTWO Stanisław Posert, ul. 4 Stycznia 35, 89-340 Białośliwie. Cena oferty brutto – 3 700,00 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VII zamówienia wybrano ofertę nr 5 złożoną przez HURT-DETAL ZBYCH Zbigniew Gapiński, ul. Podgórna 4, 89-340 Białośliwie. Cena oferty brutto – 3 580,00 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VIII zamówienia wybrano ofertę nr 9 złożoną przez Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Jacek Jankowski, Dębówko Stare 5, 89-340 Białośliwie. Cena oferty brutto – 997,50 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jako najkorzystniejszą ofertę na część IX zamówienia wybrano ofertę nr 7 złożoną przez PPH ROKA Zbigniew Kaczmarek, ul. Rynek 10, 89-240 Kcynia. Cena oferty brutto – 13 027,70 zł.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%.

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 2. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na część I zamówienia ofertę złożyło 3 Wykonawców, na część II ofertę złożył 1 Wykonawca, na część III ofertę złożył 1 Wykonawca, na część IV ofertę złożyło 2 Wykonawców, na część V ofertę złożył 1 Wykonawca, na część VI ofertę złożyło 2 Wykonawców, na część VII ofertę złożył 1 Wykonawca, na część VIII ofertę złożył 1 Wykonawca, na część IX ofertę złożyło 2 Wykonawców.

Punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

Część 1

Nr

oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium termin

realizacji dostawy
w godzinach

Liczba punktów w kryterium termin płatności

faktury VAT

Łączna liczba punktów

11

Damis-Pol

Michał Stachowiak

ul. Kościuszki 20

89-340 Białośliwie


1

60 pkt.

35 pkt.

3 pkt.

98 pkt


Część 2

Nr

oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium termin

realizacji dostawy
w godzinach

Liczba punktów w kryterium termin płatności

faktury VAT

Łączna liczba punktów

10

„CHRUPEK”

PPHU F.P.T. Miedzińscy sp. j.

ul. Zamkowa 26

77-400 Złotów

2

60 pkt.

35 pkt.

5 pkt.

100 pkt.


Część 3

Nr

oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium termin

realizacji dostawy
w godzinach

Liczba punktów w kryterium termin płatności

faktury VAT

Łączna liczba punktów

14

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ul. Kościuszki 105

64-700 Czarnków

3

60 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

70 pkt.


Część 4

Nr

oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium termin

realizacji dostawy
w godzinach

Liczba punktów w kryterium termin płatności

faktury VAT

Łączna liczba punktów

3

P.H. „EUROHURT”

Jan Wojtyniak

ul. Słowackiego 15

64-800 Chodzież

4

60 pkt.

35 pkt.

3 pkt.

98 pkt.

13

IGLOTEX Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Polska 20

81-339 Gdynia

Filia Piła

4

45,87 pkt.

35 pkt.

5 pkt.

85,87 pkt.


Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Otrzymują:

 1. Zakład Masarniczy Barbara Purtak
  ul. Domańskiego 27, 77-430 Krajenka

 2. Centrum Mięsne DROBIMAX II Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
  ul. Budowlana 4, 88-100 Inowrocław

 3. P.H. „EUROHURT” Jan Wojtyniak

ul. Słowackiego 15

64-800 Chodzież

 1. HURT-DETAL ZBYCH Zbigniew Gapiński

ul. Podgórna 4

89-340 Białośliwie

 1. PPH ROKA Zbigniew Kaczmarek

ul. Rynek 10

89-240 Kcynia

 1. SADOWNICTWO Stanisław Posert

ul. 4 Stycznia 35

89-340 Białośliwie

 1. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Jacek Jankowski

Dębówko Stare 5

89-340 Białośliwie

 1. „CHRUPEK”

PPHU F.P.T. Miedzińscy sp. j.

ul. Zamkowa 26

77-400 Złotów

 1. Damis-Pol Michał Stachowiak

ul. Kościuszki 20

89-340 Białośliwie

 1. IGLOTEX Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Polska 20

81-339 Gdynia

Filia Piła

 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ul. Kościuszki 105

64-700 Czarnków

 1. a/a

 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Owiedziło nas: 36052 odwiedzający<<
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=